Заседание на Комитета Ланзароте към Съвета на Европа

01.07.2020г.

В периода 15-17 юни 2020 г. се проведе 27-мото заседание на Комитета Ланзароте към Съвета на Европа, като съвещателен орган по въпросите на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца. Той е съставен от настоящи и потенциални представители на страните по Конвенцията за правата на детето на ООН и оценява защитата на децата от сексуално насилие на национално ниво. Конвенцията е ратифицирана от 46 страни-членки на Съвета на Европа, а съвсем скоро предстои да бъде ратифицирана и от Армения. За нов председател на Комитета е избрана г-жа Кристел Де Краим от Кралство Белгия.

На заседанието Комитетът се обедини около подкрепата за развитието на децата по време на кризата с COVID 19, както и след това.  По време на пандемията се наблюдава увеличение на случите на сексуалната експлоатация и злоупотреба, включително в интернет. Данните на доклада на Европол за киберпрестъпността и дезинформацията показват голямо увеличение на опитите за достъп до нелегални уебсайтове, съдържащи материали за сексуална експлоатация на деца. Освен това в някои държави-членки на Европейския съюз (ЕС) има увеличение на възрастните нарушители, които се опитват да установят контакт с деца чрез социални медии по време на наложените ограничения, свързани с коронавируса.

Борбата срещу сексуалното насилие и експлоатация на деца е важен приоритет за ЕС. Европейската комисия подготвя Стратегия на ЕС за справяне с този въпрос, която ще се съсредоточи върху предотвратяването на злоупотребите и правоприлагането и подпомагането на жертвите.

Само през миналата година технологичните компании са съобщили за близо 70 милиона снимки и видеоклипове на деца, които са били малтретирани сексуално. Според фондация Internet Watch, Европа е световният лидер в хостинга на изображения за сексуално насилие над деца през 2019 г. Поради това е от особено важно значение да бъде намерено общо и координирано решение за премахване на тези престъпления, както и начини за по-добра защита на жертвите.

По време на заседанието се подчерта важността от дейността на денонощни телефонни линии и на други канали за докладване на случаи.

За справяне със ситуацията е необходимо да се работи превантивно, да бъдат идентифицирани жертвите, да бъде направен подробен анализ и да бъде осигурено нужното техническо оборудване. Също така децата трябва да участват активно и да бъдат обучени как да се предпазват от подобен вид посегателства, което да стане с помощта на родители и учители. Не малък брой престъпления се извършват именно от лица от т. нар. „кръг на доверие“. В същото време трябва да се обърне внимание и на извършителите, които след наложена наказателна мярка създават риск от нови посегателства над деца.