Мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“ 2019

23.07.2020г.

Мониторингов доклад за изпълнението на актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“

⇒ Мониторингов доклад