Отчет за изпълнението на стратегическия план за периода 2014 – 2016г.

15.02.2017г.