Планът за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.)

27.07.2017г.

Планът за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) е приет с Решение № 409 на Министерския съвет от 27 юли 2017 г.