Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция – 2019 г.

18.06.2020г.

Доклад за мониторинга на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция – 2019 г.

politika-na-zakrila-na-deteto-1892.pdf