Проект на VI и VII консолидиран периодичен доклад на Република България  по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето

Проект на VI и VII консолидиран периодичен доклад на Република България по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето

06.06.2022г.

Срокът за бележки и коментари е 20 юни 2022 г., като те могат да бъдат адресирани на следната ел. поща: SACP@sacp.government.bg

Проект на VI и VII консолидиран периодичен доклад на Република България  по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето

Приложение1