Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Споразумение за сътрудничество с Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Споразумение за сътрудничество с Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

25.04.2017г.
Файлове

Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната и популяризаторска дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семейството.