Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Споразумение за сътрудничество със Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Споразумение за сътрудничество със Софийски университет "Св. Климент Охридски"

27.04.2017г.
Файлове

Страните ще обединят усилията си за развитие на научно-приложната, образователната и популяризаторска дейности в областта на закрилата на детето и подкрепа на семейството.