СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДПИСАНО ОТ ДАЗД, СЕМ, ОБЩЕСТВЕНИ И ЧАСТНИ МЕДИИ

06.03.2020г.

Тристранно „Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие“ между Държавната агенция за закрила на детето, представлявана от председателя д-р Елеонора Лилова, Съвета за електронни медии, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО), представители на Българската национална телевизия, Българското национално радио и журналисти от други медии.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.