Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДПИСАНО  ОТ ДАЗД, СЕМ, ОБЩЕСТВЕНИ И ЧАСТНИ МЕДИИ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДПИСАНО ОТ ДАЗД, СЕМ, ОБЩЕСТВЕНИ И ЧАСТНИ МЕДИИ

06.03.2020г.

Тристранно „Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие“ между Държавната агенция за закрила на детето, представлявана от председателя д-р Елеонора Лилова, Съвета за електронни медии, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО), представители на Българската национална телевизия, Българското национално радио и журналисти от други медии.