Стратегически цели на Държавната агенция за закрила на детето за периода 2022 – 2024 г.

Стратегически цели на Държавната агенция за закрила на детето за периода 2022 – 2024 г.

04.07.2022г.

Стратегически цели на Държавната агенция за закрила на детето за периода 2022 – 2024 г.

Може да свалите файлът от тук.