СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ПО-ЕФЕКТИВНА БОРБА СРЕЩУ СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА

СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ПО-ЕФЕКТИВНА БОРБА СРЕЩУ СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА

29.07.2020г.

Европейската комисия прие стратегия на ЕС за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца, която можете да намерите приложена. Стратегията представя рамка за действията на ЕС през 2020-2025 г. за цялостно реагиране на нарастващата заплаха от сексуално насилие над деца, както в онлайн, така и в офлайн форма. Тя обявява 8 конкретни инициативи, които използват всички налични инструменти на равнище ЕС, както законодателни, така и незаконодателни (т.е. финансиране и координация), обхващащи превенцията, правоприлагането и помощта на жертвите.

Някои от основните действия на тези инициативи са:

Гарантиране, че законодателството на ЕС позволява ефективен отклик:

  • На първо място, като приоритет, Комисията ще предложи необходимото законодателство, за да гарантира, че доставчиците на електронни комуникационни услуги могат да продължат текущите си доброволни практики за разкриване в своите системи на сексуално насилие над деца след декември 2020 г.
  • На второ място, до второто тримесечие на 2021 г., Комисията ще предложи необходимото законодателство за ефективно справяне със сексуалното насилие над деца онлайн, включително като изиска от съответните доставчици на онлайн услуги да намират известни материали за сексуално малтретиране на деца и да изискват от тях да докладват този материал на държавните органи.

Европейски център за превенция и противодействие на сексуалното насилие над деца:

  • Комисията незабавно ще започне проучване, което да работи за създаването на европейски център за предотвратяване и противодействие на сексуалното насилие над деца, за да се даде възможност за цялостен и ефективен отговор на ЕС срещу сексуалното насилие над деца онлайн и офлайн.
  • Центърът може да покрива превенция, правоприлагане и помощ на жертвите.
  • Той би могъл да обедини всички инициативи в тази стратегия, като даде възможност за по-ефективно сътрудничество между държавните органи (включително правоприлагащите органи), индустрията и гражданското общество в ЕС и в световен мащаб, и да стане референтната единица в ЕС за експертиза в тази област.

Да се ​​даде възможност на държавите-членки да защитават по-добре децата чрез превенция:

  • Комисията ще започне незабавно да подготвя мрежа за превенция на практикуващи и изследователи, за да улесни обмена на най-добри практики и да подкрепи държавите-членки при въвеждането на използваеми, строго оценени и ефективни мерки за превенция за намаляване на разпространението на сексуално насилие над деца в ЕС.