Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2016 – 2021

15.03.2016г.

Комитетът на министрите прие на 2 март 2016 г. нова Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.).  Тя беше лансирана за първи път на конференция на високо равнище в София на 5 и 6 април 2016 г., организирана в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа и домакинствана от Държавната агенция за закрила на детето и Министъра на труда и социалната политика.

Петте приоритетни области в новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.) са:

 • равни възможности за всички деца;
 • участие на всички деца;
 • живот без насилие за всички деца;
 • правосъдие, адаптирано за деца;
 • права на детето в цифрова среда.

Това е третата Стратегия за правата на децата, която приема Съвета на Европа след като през 2006 г. в Монако стартира програмата  "Да изградим Европа за и с децата”.

Първата обхваща периода 2009 – 2011 г. и трите приоритетни области в нея са:

 • насърчаване на достъпа на децата до правосъдие;
 •  изкореняване на всички форми на насилие срещу деца;
 •  участие на децата и тяхното влияние в обществото.

Четирите цели на втората Стратегия за правата на детето (2012-2015) са:

 • насърчаване на подходящи за деца услуги и системи (в областта на правосъдието, здравеопазването и социалните услуги);
 • премахване на всички форми на насилие срещу деца (включително сексуално насилие, трафик, телесното наказание и насилие в училищата);
 • гарантиране на правата на децата в уязвимо положение (като например тези с увреждания, в ареста, в алтернативна грижа, деца на мигранти и малцинства, включително ромските деца);
 • насърчаване на участието на децата.