УЧАСТИЕ В ЕКСПЕРТНА ГРУПА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО –  ГР. ХЕЛЗИНКИ, ФИНЛАНДИЯ

УЧАСТИЕ В ЕКСПЕРТНА ГРУПА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – ГР. ХЕЛЗИНКИ, ФИНЛАНДИЯ

12.12.2019г.

По покана от Главна дирекция „Правосъдие и потребители“ към Европейската комисия Държавната агенция за закрила на детето участва в 19-та Неформална експертна група за правата на детето, проведена на 25 ноември 2019 г. в гр. Хелзинки, Финландия. Темата на срещата е „Национални системи за насърчаване и защита на правата на децата“, като целта е участниците да се запознаят с развитието в законодателството, политиките и структурите за повишаване за защита на децата в държавите членки на европейския съюз(ЕС).

Основен акцент по време на срещата е позицията на новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която посочва важността от защитата на правата на децата. Според нея е необходимо да бъде намалена бедността при децата, тъй като около 25 % от децата в рамките на ЕС са в риск от бедност и социално изключване. Също така не трябва по никакъв начин детския труд да бъде толериран, а от особено важно значение е и участието на децата при взимането на политически решения. В момента в ЕС се наблюдава импулс по отношение на детските права.

В рамките на новия състав на Европейската комисия (ЕК) ще бъде изготвена нова широкообхватна стратегия за правата на децата, която трябва да включва дейности, с които да бъдат защитени уязвимите деца, техните права онлайн, осигуряване на приятелско правосъдие към детето и превенция и борба с насилието. ЕК прави обща оценка на въздействието за основните права, но не и специално за децата. През 2015 година от ЕК е направено проучване за детското участие, както и изследване за детското участие в европейския политически и демократичен живот. През месец октомври 2019 г. са проведени обучения към ЕК по правата на децата.

По време на форума представителите на държавите членки посетиха дом по модела Барнахус (Дом за деца в северните страни за деца преживяли или свидетели на престъпление). През 2006 г. във Финландия са основани 4 такива домове към университетските болници. Целта е била да се отговори на нуждата от стандартизиране на начина по който са разследвани обвинения за сексуално насилие над дете и да бъдат подпомогнати професионалистите, които осигуряват медицинска помощ и оказват съдействие на полицейските органи. В тази връзка е било променено законодателството, а правителството е осигурило нужните средства. С Барнахус се подпомага изграждането на междупрофесионално сътрудничество (полиция, прокуратура, съдебно-психологически отдели, грижи за децата, соматични и психиатрични медицински грижи, училища, ранно детско образование и грижи, детски здравни клиники) и прилагането на моделите на практика.

На 26 се проведе и конференцията „Подкрепа за ненасилието и участието на децата“, организирана от Националния институт по здравеопазване и социални грижи, съвместно с Министерството на социалните въпроси и здравеопазването на Финландия. Целта е по-доброто общо разбиране на европейско равнище за начините на насърчаване на детството без насилие, с акцент върху това как детското участие може да помогне за постигането на това. По време на конференцията е споделен опитът на Финландия,  като основа за дискусията са резултатите от проекта „Promise”, финансиран от ЕС, както и опитът от модела Barnahus.

На 26 и 27 ноември 2019 г. в гр. Хелзинки се проведе и събитие на тема: „Спрете домашното насилие“. Фокусът на събитието е върху насилието срещу жени и това над деца. Организатор е Федерацията на домовете за майки и деца (НПО), в сътрудничество с Министерството на социалните въпроси и здравеопазването на Финландия.

По време на срещата се подчертта, че броят на децата жертви на насилие в ЕС остава висок, а причините за това насилие са различни.

Социално или културно приетите форми на насилие над деца създават бариери в ЕС, където до момента само 23 държави от ЕС напълно са забранили телесното наказание. Необходимо е да бъде повишенa информираността за проблемите на децата, защото те са най-уязвимите. Поради тази причина е необходимо добро сътрудничество, а жертвите се нуждаят от целенасочен подход.