Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА ЗА 2023 Г. – ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА ЗА 2023 Г. – ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ