ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА 24-ЧАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111“

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА 24-ЧАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111“

02.11.2020г.

Дата на създаване на преписката: 11.02.2020

Краен срок за подаване на оферти чрез "Централизирана автоматизирана информационна система „електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП): 04.03.2020 23:59

Статус: Отворена