ДАЗД, на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки обявява процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена

ДАЗД, на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки обявява процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена

02.04.2015г.