ДАЗД обявява обществена поръчка с предмет: „Разработване и отпечатване на сборник с информационни и методически материали за работа с

22.04.2015г.

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/pokana-porachka-sbornik-1.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/okonchatelno-plashtane-porachka-sbornik.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/saobshtenie-poruchka-sbornik-1.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/dokumentacia-porachka-sbornik-1.pdf" download="all" viewer="google"]

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.