ДАЗД отправя публична покана за избор на изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:„Извършване на анализ на нагласите на приемните

17.04.2015г.

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/dokumentacia-analiz-naglasa-priemni-roditeli-1.doc" download="all" viewer="microsoft"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/avansovo-plashtane-analiz-naglasa-priemni-roditeli.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/dogovor-analiz-naglasa-priemni-roditeli.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/okonchatelno-plashtane-analiz-naglasa-priemni-roditeli.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/pokana-analiz-naglasa-priemni-roditeli.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/prilozhenie-dogovor-analiz-naglasa-priemni-roditeli.pdf" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/protokol-analiz-naglasa-priemni-roditeli.pdf" download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.