Покана за участие в обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Покана за участие в обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

08.11.2022г.

Покана за участие в обществени поръчки по чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

За обезпечаване нуждите на администрацията, Държавна агенция за закрила на детето събира оферти за:

  1. Доставка на компютърна техника (преносими и настолни компютри, монитори, записващи устройства), отговарящи на следните минимални технически параметри: Процесор: i5; RAM: 8 GB DDR4; SSD: 512GB;
  2. Многофункционално устройство.

Офертите могат да бъдат подадени на адреса на Възложителя: гр. София, ул. „Триадица“ №2, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа или на имейл адрес: sacp@sacp.government.bg.

Срок за събиране на оферти – до 18.11.2022 г. включително.