Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект: „Развити ефективни политики за спазване правата на децата“, с две обособени позиции

Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект: „Развити ефективни политики за спазване правата на децата“, с две обособени позиции

18.02.2019г.

Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект: „Развити ефективни политики за спазване правата на децата“, с две обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция № 1: „Проучване и анализ на системата за закрила и извеждане на констатации и препоръки за подобряване на нейната ефективност в краткосрочен и дългосрочен план, които да способстват за усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба“;

Обособена позиция № 2: „Анализ на резултатите от проучването и на процеса по детско участие“.