ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДАЗД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, ВКЛ. РАЗБИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО В ПРАКТИКАТА НА ПРАВОТО НА ДЕТСКО УЧАСТИЕ, УСТАНОВЕНИ В КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДАЗД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, ВКЛ. РАЗБИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО В ПРАКТИКАТА НА ПРАВОТО НА ДЕТСКО УЧАСТИЕ, УСТАНОВЕНИ В КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

18.02.2019г.

Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на заинтересованите институции за спазване правата на детето, включително разбирането и прилагането в практиката на правото на детско участие, установени в Конвенцията на ООН за правата на детето.