Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ПРОТОКОЛ № 2 от дейността на комисията, назначена за извършване на подбор на участниците

14.06.2019г.