Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ПРОТОКОЛ № 4 от дейността на комисията, назначена за извършване на подбор на участниците

23.08.2019г.