Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия от календара за събитията на Държавната агенция за закрила на детето“

Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия от календара за събитията на Държавната агенция за закрила на детето“