Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски

Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски

07.04.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна агенция за закрила на детето“

Публична покана с две обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали"
  2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на консумативи“

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/dokumentatsia-dostavka-kantselarski-materiali-dazd.zip" download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/publichna-pokana-dostavka-kantselarski-materiali-dazd.pdf" download="all" viewer="google"]