„Проектиране и разработване на „Национална информационна система (НИС) на ДАЗД“ Проект BG051PO001-6.1.02 „Изграждане на интегрирана

„Проектиране и разработване на „Национална информационна система (НИС) на ДАЗД“ Проект BG051PO001-6.1.02 „Изграждане на интегрирана

29.08.2013г.
Файлове

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/dokumentatsia-informatsionna-kampania-deinost-3.zip" download="all" viewer="google"]