Профил на купувача

ДАЗД обявява обществена поръчка с предмет…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/pokana-porachka-sbornik-1.pdf" download="all" viewer="google"] [embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/…
22.04.2015г.

ДАЗД отправя публична покана за избор на…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/dokumentacia-analiz-naglasa-priemni-roditeli-1.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/…
17.04.2015г.

Председателят на ДАЗД отправя публична по…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/dokumentatsia-izrabotka-videoklip-za-deinost9.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/…
23.02.2015г.

Председателят на ДАЗД отправя публична по…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана  за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на един психиатър и двама детски психиатри за предоставяне на…
04.12.2014г.

Председателят на ДАЗД отправя публична по…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на Функционален анализ за подобряване на ефективността и…
05.11.2014г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.