Профил на купувача

ДАЗД отправя публична покана за избор на…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/dokumentacia-analiz-naglasa-priemni-roditeli-1.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/…
17.04.2015г.

Председателят на ДАЗД отправя публична по…

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/dokumentatsia-izrabotka-videoklip-za-deinost9.doc" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/…
23.02.2015г.

Председателят на ДАЗД отправя публична по…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана  за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на един психиатър и двама детски психиатри за предоставяне на…
04.12.2014г.

Председателят на ДАЗД отправя публична по…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на Функционален анализ за подобряване на ефективността и…
05.11.2014г.

Председателят на ДАЗД отправя публична по…

Публична покана с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Осигуряване и провеждане на специализирано обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето по Закона за достъп до обществена информация” Обособена позиция № 2 - „…
28.06.2014г.

Председателят на ДАЗД открива процедура з…

На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за организиране на изнесено обучение за служителите на…
27.06.2014г.