28.06.2014г.
Публична покана с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Осигуряване и провеждане на специализирано обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето по Закона за достъп до обществена информация” Обособена позиция № 2 - „… още
27.06.2014г.
На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за организиране на изнесено обучение за служителите на… още
26.06.2014г.
Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания“, финансиран по… още
24.06.2014г.
[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/dokumentatsia-organizirane-provezhdane-obmiana-na-opit.zip" download="all" viewer="google"] още
07.05.2014г.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти  по реда на  Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9;… още
07.04.2014г.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна… още
17.02.2014г.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 16 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за… още
17.02.2014г.
[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/dokumentatsia-16-broia-eksperti-pedagozi-2014.zip" download="all" viewer="google"] Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична… още
10.01.2014г.
Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на експертна среща по изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015 г. с оглед внедряването на стратегически цели на… още
20.11.2013г.
Изтеглете документи от зипван файл: https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/dokumentatsia-razisnenie-1-otpechatvane-razprostranenie-strategia-saveta-na-evropa-za-pravata-na-deteto-2012-2015.zip   още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.