Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Работна група за изработване на новата Национална стратегия за детето

Работна група за изработване на новата Национална стратегия за детето

22.07.2021г.

Членовете на работната група имат задължението да участват активно при разработвания на новия стратегически документ, както и всички съпътстващи документи към него.