Анализ от извършена проверка „Работа с детето и семейството по случаи на деца в риск, с предприета мярка за закрила от Дирекция „Социално подпомагане“ в различни направления“ 2020 г.

18.09.2020г.