Информация за извършена проверка по сигнал в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Казанлък, ул. "Петьо

Информация за извършена проверка по сигнал в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Казанлък, ул. "Петьо

26.06.2018г.

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/0305_001.pdf" download="all" viewer="google"]