Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Попово

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Попово

26.06.2018г.

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/0306_001.pdf" download="all" viewer="google"]