Информация за резултати от извършена планова проверка в дом за деца, лишени от родителска грижа "Лудогорие", гр. Исперих

Информация за резултати от извършена планова проверка в дом за деца, лишени от родителска грижа "Лудогорие", гр. Исперих

26.06.2018г.

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/0308_001.pdf" download="all" viewer="google"]