Информация за извършена проверка в Център за специализирана образователна подкрепа, гр. Кубрат

Информация за извършена проверка в Център за специализирана образователна подкрепа, гр. Кубрат

19.03.2018г.

4856_001 [embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2018/03/4856_001.pdf" download="all" viewer="google"]