Информация за извършена проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, кв. "Македонски", ул. Чавдар

Информация за извършена проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, кв. "Македонски", ул. Чавдар

21.03.2018г.

4864_001 [embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2018/03/4864_001.pdf" download="all" viewer="google"]