Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Севлиево

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Севлиево

10.04.2018г.

4932_001

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/4932_001.pdf" download="all" viewer="google"]