Информация за извършена планова проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, ул. "Чаталджа" №4а, гр.

Информация за извършена планова проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, ул. "Чаталджа" №4а, гр.

13.04.2018г.

4950_001

[embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/4950_001.pdf" download="all" viewer="google"]