Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Розовата

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Розовата