Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №6, гр. Ловеч

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №6, гр. Ловеч

19.04.2018г.

4986_001 [embeddoc url="https://sacp.test.website-professionals.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/4986_001.pdf" download="all" viewer="google"]