Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Резюме на анализ на резултатите от извършена планова проверка относно спазване правата на детето в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците 2022 г.

09.08.2022г.

Резюме на анализ на резултатите от извършена планова проверка относно спазване правата на детето в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците 2022 г.

Резюме