Речник

Речник

03.08.2018г.

Това е вирусът, причиняващ СПИН и се нарича "вирус на човешката имунна недостатъчност".

Всяка болест, предавана при полов контакт. В някои по-стари издания можеш да я срещнеш като венерическа болест.

Болести, които хората могат да предават помежду си, един на друг. Това може да се случи, ако имаш пряк контакт с болен или с предмет, носещ инфекциозни микроорганизми, както и чрез инфектирани капки, разпространявани по въздуха, които са били изкашляни, изкихани или издишани от заразоносителя.

Ако си на възраст под 18 години, според законите в Р България си още дете.

Ако те използват за участие в запис на визуални и/или аудио материали, които представят сексуални сцени, с цел доставяне на сексуално удоволствие у ползващия материалите. Детската порнография включва производството, разпространението, както и ползването на тези материали.

Ако вземеш участие в сексуален акт или друго сексуално действие, в замяна, на което получиш пари, храна, облекло, място за живеене, наркотици или други облаги.

Ако напуснеш дадена държава и се преместиш да живееш в друга за постоянно или временно.

Ако някой те принуждава да проституираш или оказва над теб друг тип сексуална принуда, както и принудителен труд или услуги, робство или подобни на робство практики, принуждава те към подчинение или те заплашва с отнемане на органи от собственото ти тяло.

Най-често това са повтарящи се ситуации, при които родителите ти, твоите настойници или попечители ти нанасят физически или емоционални травми, чрез побои, телесни наказания, непрекъснати унижения или сексуален тормоз.

Състои се от структурирани варианти за обучение, създадени за повишаване на здравната грамотност и развитието на подходящи навици на живот, които да помогнат за укрепване на здравето, както на отделния човек, така и на цялото общество.

Ако решиш да заживееш в друга държава, различна от твоята завинаги или за определен период от време.

Ако човек или група от хора са организирани да преминат незаконно през граница, на територията на дадена държава, без да притежават гражданство или право на постоянно пребиваване в нея, с намерение да получат парични или други материални изгоди. Каналджийството се отличава от незаконния трафик по това, че при него човекът или хората, преминали границата на чужда държава са направили сами своя избор /без принуда/,за който предварително са заплатили.

Преминаването ти през границата на една държава, може да е за постоянно или временно. Освен това можеш да преминеш през граница доброволно, но може някой друг човек или група от хора да те принудят да го направиш, т.е да окажат насилие над теб. Този термин може да означава и твоето придвижване от място на място в границите на една и съща държава.

По своята същност терминът "нелегален" означава "незаконен", т.е. нелегалната миграция означава незаконна миграция. Ако отидеш в друга държава, в която законите не разрешават твоето присъствие там, то ти извършваш нарушение спрямо тази държава, в случай, че не си неин гражданин или не пребиваваш за постоянно там.

Чужденци, които са намерили закрила в дадена страна, но поради попадането им в несигурна ситуация, решават да се преместят да живеят в друга държава по незаконен начин, без предварителното съгласие на националните власти или без входна виза и необходимите за целта документи.

Ако си на възраст под 18 години и си отделен от двамата си родители и за теб не полага грижи възрастен, който според закона или обичая на съответната държава носи отговорността да изпълнява това.

Такъв вид престъпност, която включва определен брой хора, които помежду си се намират в тесни социални взаимоотношения, организирани на нива, с намерение за получаване на печалба и власт, чрез законни или незаконни дейности.

Ако си на възраст под 18 години и се намираш извън своята родна страна и в същото време си отделен от двамата си родители или от човекът, който по закон или обичай е полагал грижи за теб. В такава ситуация има вариант да останеш напълно самотен или пък да живееш с далечни свои роднини. В този случай влиза в изпълнение една широка гама от международни и регионални инструменти, чрез които се осъществява твоята закрила като дете.

Способността да се подобрява здравето, да се предотвратяват заболяванията и да се удължи във времето продължителността на човешкия живот, въз основа на повишено качество на живота и създаване на навици за полагане на подходящи грижи за здравето.

Полагане на основни грижи за здравето на хората на цена, достъпна за членовете на обществото в държавата. Представлява комплекс от дейности, който трябва да включва най-малкото здравно образование, да дава информация относно размера и характера на здравните проблеми, както и методите за контрол и предотвратяване на тези проблеми. Включва още: осигуряване на снабдяването с храна и навици за правилно и здравословно хранене; достъп до безопасна за здравето вода и основни санитарни условия; грижи за здравето на децата и техните майки, включително и семейно планиране; имунизации; подходящо лечение на най-широко разпространените заболявания и наранявания; осигуряване на основните лекарствени средства.

Болест, която настъпва като резултат на увредена имунна система. В редки случаи заболелият организъм предава болестта на здрави хора. Често опортюнистичните инфекции са разпространени сред пациенти, заразени с вируса на СПИН.

Това могат да бъдат филми, видеокасети, списания и други писмени материали, снимки, компютърни изображения и др., които ясно изразяват сексуалност и целят предизвикване на сексуална възбуда в човека, който ги ползва.

Участието в сексуален акт или друг тип сексуални действия, в замяна на които човек получава парични или други облаги /храна, облекло, място за живеене, по-добро отношение/.

Вирусът на СПИН може да се предаде от заразената майка на зародиша по три начина: чрез заразяване на плода в матката на майката, по време на самото раждане от майчината кръв, както и по време на кърмене.

Какво означава религиозна секта? За религията и сектите По света съществуват много религии – християнство, мюсюлманство, юдеизъм, будизъм и много други. Всяка една от тях има различни традиции, празници и обичаи. Различните религии имат и различни храмове – църква, джамия, катедрала, синагога и др., където се извършват религиозните ритуали. Независимо от разликите във вярванията и обичаите религиите проповядват едни и същи добродетели и ценности. Това са братство, любов, състрадание, единство, красота, хармония, мъдрост, трудолюбие, взаимопомощ. В България официалната религия е православното християнство. Другите най-разпространени вероизповедания в нашата страна са мюсюлманството, католицизма, юдеизма. Всички те се подчиняват на религиозни закони. За секта се смята религиозно общество, което се отклонява от тези закони. Най-лошите проявления на някои сектити могат да бъдат: да те подстрекават или принуждават към прояви на насилие насочени към друг човек или към самия теб; да те отдалечават или те отделят от семейството и приятелите ти; да те принуждават или подстрекават към употребата на наркотични вещества; да се нуждаеш от преливане на кръв или трансплантация на орган и да ти забраняват; да ограничават или да не зачитат правата ти. Не всички секти имат такива лоши проявления. Понякога сектите толкова много си приличат с официалните религии, че е трудно да ги различиш. Затова ако се колебаеш за някоя религиозна общност или искаш да получиш повече информация за някоя религия можеш да се обърнеш към Отделите за закрила на детето.

В случай, че даден човек постига сексуално удоволствие, парична или друг вид изгода чрез сексуална принуда над теб, която може да се изразява в незаконен трафик, склоняване към проституция, порнография или стриптийз. По този начин насилникът ти отнема човешкото право на достойнство, равенство, независимост, физическо и умствено благосъстояние.

Ако възрастен или дете с по-голяма сексуална култура или опит осъществи сексуални контакти с теб, с цел удовлетворяване на своите сексуални нужди. Тези контакти могат да бъдат реализирани като спрямо теб е използвана сила, измама, подкупи, заплахи или натиск. Сексуалната злоупотреба може да бъде физическа, словесна или емоционална. Тя включва: Докосване и милване на половите органи на детето /гениталии/ и ануса или докосване на гърдите на момиченцата или докосване от детето на половите органи на партньора му в ситуацията; Сексуални целувки; Проникване, което включва проникване с пенис или чрез предмет във вагината, устата или ануса; Излагането на показ пред деца на сексуални действия, извършвани от възрастни, на порнографски филми или фотографии; Изказване на неприлични коментари за тялото на детето; Принуждаване на детето да позира, да се съблича или да се държи сексуално на филми или на живо; Тайно "надничане" в бани или спални с намерение да се наблюдава детето.

Всяко сексуално действие, осъществено против волята на човек или извършено без употребата на сила, но спрямо хора, които не са способни да изразят своето несъгласие поради временна или постоянна умствена или физическа неспособност.

Организирането на пътувания в рамките на туристическия сектор или извън него, с намерение да бъде осъществена сексуална връзка между турист и живеещите на мястото, до което той пътува, с цел печалба.

"Синдром на придобитата имунна недостатъчност" – това е болест предавана предимно по полов път. Другите два начина на разпространение на болестта са чрез инфектирана кръв или чрез заразяване на зародиша на бременната заболяла майка.

В случай, че станеш част от набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване, подслоняване от хора, които искат насила да окажат натиск /принуда/ над твоята воля, т.е. над твоите мисли и действия. Този натиск /принуда/ се означава с термина "експлоатация". Това може да стане чрез използване на заплахи, сила, измама или чрез даването или получаването на пари, предмети и др. Може да се случи така, че чужд човек или група от хора да те принудят да проституираш, т. е. да те накарат да предлагаш на други хора тялото си за пари или други облаги, или пък да те използват за работа насила. Още може да те накарат да се подчиняваш на други хора или човек, без твоето съгласие или да поискат да вземат твой орган от тялото ти за лични цели.

С този термин се означават случаите, при които законно или незаконно се извършва транспортирането на жени, с или без тяхното първоначално съгласие за това. Прави се, за да може да бъде получена материална изгода от насилствено проституиране, сключване на брак или сексуална експлоатация. Насилието или принудата може да бъде физическа, сексуална, психологическа. В това се включват всички разновидности на заплахи, манипулиране, оказване на натиск в ситуация на зависимост, както и нарушаване на законите.

В случаите, при които незаконно могат те транспортират или продадат в рамките на дадена държава или извън нея, за каквато и да било цел. В замяна на това човек или група от хора получават финансови или друг вид възнаграждения. Съществува така наречения "секс-трафик", който представлява търговия по транспортиране на деца с търговски, сексуални цели. Този вид транспортиране може да се осъществява през границите на отделните държави или щати, както и в рамките единствено на една държава, от град към град или от селски към други населени места.

В случаите, при които хора с криминални намерения и/или вещи пресичат границата на дадена държава и това деяние е признато за нарушение на национално и международно ниво. Признаването на едно престъпление за "международно" означава, то да бъде признато за нарушение от поне две държави.

Ако някой си позволи да ти оказва сексуален тормоз, който напълно или отчасти се осъществява за придобиване на финансово или икономическо благосъстояние. Според ООН съществуват три форми на сексуална експлоатация на деца: детска проституция, незаконен трафик и продажба на деца в рамките на дадена държава или извън нея за сексуални цели или порнография.