Решения от заседание

РЕШЕНИЯ ОТ 42-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (НС…

На 26 ноември 2019 година, в Зала „Гранитна“ на Министерски съвет се проведе Тържествено заседание на Националния съвет…
12.12.2019г.

Решения от 41-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето (НС…

На 14 февруари 2019 г. 11:00 часа, зала 5, Министерство на труда и социалната политика, се проведе 41-то редовно…
21.03.2019г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

На 19.12.2018 година от 13:00 часа в Гранитна зала на Министерски съвет се проведе Четиридесетото редовно заседание на…
08.01.2019г.

Решения от Тридесет и деветото редовно заседание на НСЗД

Ръководеното от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, заседание на НСЗД беше с акцент върху: Стартиране на…
09.05.2018г.

ТЕМИ ОТ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

Заседанието на Националния съвет за закрила на детето се проведе при следния Дневен ред: Откриване на заседанието и…
16.01.2018г.

РЕШЕНИЯ ОТ ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

Програма на заседанието: Откриване на заседанието. Представяне на напредъка по изпълнението на НПЗД 2017 г. и НППНЗД…
28.10.2017г.

Решения на членовете на Националния съвет за закрила на детето от проведено засе…

Заседанието на Националния съвет за закрила на детето се проведе при следния дневен ред: Откриване на заседанието.…
21.08.2017г.

Решения от Тридесет и шестото редовно заседание на НСЗД

Членовете на Националния съвет за закрила взеха решение с оглед осъществяването на мониторинга по прилагането на…
11.07.2017г.

Решения на членовете на Националния съвет за закрила на детето от проведено засе…

Дневен ред: Откриване на заседанието. Представяне на напредъка в изпълнението на ангажиментите от предходното…
15.03.2017г.

Решения от Тридесет и петото редовно заседание на НСЗД

Членовете на НСЗД подкрепиха създаването на специализирани услуги за настаняването на непридружените деца, с оглед…
02.03.2017г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.