09.05.2018г.
Ръководеното от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, заседание на НСЗД беше с акцент върху: Стартиране на работата по създаване на нов стратегически документ за детето Представяне на Доклада по изпълнението на НПЗД 2017 г. Представяне на… още
16.01.2018г.
Теми на заседанието: 1.         Представяне на новите членове, представители на НПО, в Националния съвет за закрила на детето; 2.         Представяне на работата на Съвета на децата от четвъртото му редовно заседание за 2017 г.; 3.        … още
28.10.2017г.
Да бъде допълнен Отчетът по изпълнението на НПЗД 2017 г. и той да е основа за подготовка на проект на Националната програма за закрила на детето за 2018 г.; По електронна поща, да бъдат изпратени на ДАЗД, събитията, които вече са утвърдени по време… още
11.07.2017г.
Членовете на Националния съвет за закрила взеха решение с оглед осъществяването на мониторинга по прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от… още
02.03.2017г.
Членовете на НСЗД подкрепиха създаването на специализирани услуги за настаняването на непридружените деца, с оглед предоставяне на качествени грижи за тази група деца; Да се създаде междуинституционална работна група, която да изработи алгоритъм за… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.