Статистика

Възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати 2002-2019 г.

⇒ Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати  (СПИ) - статистика
17.06.2020г.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ДДЛРГ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2019 г.

В настоящата обобщена справка са отбелязани подадените данни за работата на функциониращите Домове за деца, лишени от…
12.06.2020г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.