Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2014 година

Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2014 година

15.12.2015г.