Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2013 година.

Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2013 година.

31.12.2013г.