Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване - към 31.12.2012 година

Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване - към 31.12.2012 година

31.12.2012г.