Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване

Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване

31.12.2011г.