Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ) 2014 г.

15.12.2015г.