Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ)

Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ)

15.12.2008г.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/vazpitatelni-uchilishta-internati-sotsialno-pedagogicheski-internati-2008.doc" download="all" viewer="microsoft"]