Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Деца, отглеждани в специализирани институции

01.09.2017г.